Troubleshooting PLC Controlled Processes

Isa sa madalas na katanungan kaugnay sa mga PLC ay kung paano ito mapapanatiling gumagana nang maayos. Kasunod nito, paano nga bang mapapaganang muli ang PLC kung sakaling magkaroon ito ng problema?

Sa maraming pagkakataon, maaring ang sagot ay tawagin agad ang inyong contractor o technical support upang mabilis na maresolba ang problema. Ngunit alam ninyo ba, kadalasan ang problema ay wala sa PLC kundi nasa mga external devices?

Tignan natin ang isang simpleng process sa ibaba.


Sa process na ito, ang Filling Motor ang naglalagay ng Material sa storage vessel. Mayroon itong apat na Level monitoring points, Very Low, Low, High at Very High level.

Sa apat na monitoring points, Ang High level ang magpapatakbo sa Discharge Motor samantalang ang Low level ang magpapaandar sa Filling Motor.

Kapag narating ang estadong Very High at Very Low level, ang process ay maaring nasa abnormal na kondisyon.

Tanong: Ano ang posibleng problema kung narating ang Very High Level?

Alamin ang pinagmumulan ng problema
Kung sakaling hindi gumagana ang process, maaring tignan na agad ang PLC kung ito ay mayroong error o fault sa status LED nito. Kung walang makitang error o fault, ang tamang troubleshooting approach ay magsimula sa external devices patungo sa PLC.

1. Alamin ang process interlocks.
Sa ating halimbawa, maaring ang Discharge Pump ay awtomatikong tumatakbo kapag umabot sa High Level ang process.

2. Magsimulang mag-troubleshoot sa mga external devices

  • Tignan ang High Level Switch – Maaring hindi ito na-trigger.
  • Tignan ang Discharge Pump – Maaring ang motor ay mayroong electrical overload o ang contactor ay hindi energized.

3. Troubleshoot Wiring

  • Magsagawa ng wire tracing upang maverify ang integridad ng wiring ng Level Switch. Dapat sakupin ng wire tracing ang terminals ang Level Switch patungo sa Discrete Input Module ng PLC.
  • Magsagawa ng wire tracing upang maverify ang integridad ng wiring ng Discrete Output module patungo sa terminals ng transfer pump.
  • Tignan ang output fuse – Kung walang continuity ang mga wires mula sa output module patungo sa transfer pump, kadalasang ang dahilan ay busted fuse.

4. Evaluate other electrical components

  • May pagkakataong ang output module ay gumagamit ng interposing relay.

Troubleshooting Method
Ang ipinakitang sitwasyon ay isang halimbawa lamang ng mga maraming sitwasyon na posibleng mangyari sa process. Anumang mangyari, maaring sundin ang paraan ng pag-troubleshoot sa external devices upang mas matunton agad ang sanhin ng error. 

Paano malalaman kung sa PLC ang Fault o Error?
Malalaman ang PLC fault mula sa mga Status LEDs nito. Tignan ang ilang larawan sa ibaba.

Allen Bradley SLC 5/03 Indicating Fault
Siemens Simatic S7-300 Indicating Fault

Ano ang ibig sabihin ng PLC Error o Fault?
Ang PLC ay maituturing na smart device. Kaya nitong ipakita kung ano ang may problema sa kanyang system – mula sa power supplies hanggang sa remote IO systems na nakakabit dito. Sa pagkakataong may makitang Error o Fault sa PLC, ang mga detalye ng fault na ito ay makikita sa kanyang Diagnostics buffer.

Ano ang Diagnostic Buffer ng isang PLC?
Ang Diagnostic Buffer sa simpleng paghahalintulad ay ang listahan ng lahat mga pangyayari sa isang PLC system. Mababasa rito ang oras kung kailan nagkaroon ng power ang PLC, kung kailan ito nag-shutdown, ano ang posisyon ng mga mode switches nito – kasama rito ang pagpapakita ng mga detailed error descriptions. Ang diagnostic buffer ay makikita lamang sa pamamagitan ng pag-online sa PLC gamit ang programming software nito.

Diagnostic Buffer ng S7-400 CPU

Paano kung walang Programming software, hindi na ba ma-troubleshoot ang PLC?
Magagawa pa ring itoubleshoot ang PLC kahit na walang programming software. Narito ang ilang paraan:

1. Tignan ang PLC Display
Hindi ito applicable sa lahat ng PLC sapagkay hindi lahat ng PLC ay mayroong display screen sa may CPU module. Para sa mga PLC na may maliit na display screen, saan maaring makita ang error ng PLC dito.

Hintaying magdisplay at ilista ang Error Description pati ang Error Code.

2. Alamin ang PLC Fault
Para sa mga PLC na walang display screen sa CPU module, kailangang alamin ang CPU fault. Anu-ano nga ba ang mga CPU fault?

INT FLT – Internal Fault; Maaring ang fault ay nagmumula sa routine o logic na nakadownload sa PLC. Isang halimbawa nito ay isang bahagi ng program na mayroong Divide operation na kung saan ang divisor ay naging Zer (0). Halimbawa, 100/0; 50/0 o iba pa.

Paano ito maisasaayos? Sa mga oras na kailangang kailangan nang maibalik ang PLC sa normal na kondisyon, maaring ilipat ang PLC from RUN to STOP mode. Makalipas ang ilang segundo, ibalik ito sa STOP to RUN mode. Isa pang posibleng solusyon ay i-power cycle ang PLC. Ang ibig sabihin ng Power cycle ay ang ang pag-OFF at Pag-ON sa PLC.

Warning: Ang solusyon na ito ay pansamantala at pangmadalian lamang. Hindi nito matatanggal ang root cause at posible umulit ang problema. Ang pag-STOP o Pag-OFF ng PLC ay maari ring magpahinto ng process.

EXT FLT – External Fault; Maaring ang fault ay mula sa Power Supply o mga devices na nakakonekta sa PLC. Walang kinalaman ang Logic o Routine na nakadownload sa PLC.

Paano ito maisasaayos? Kadalasan, kapag may External Fault sa PLC, may Fault din sa aktuwal na device na nagbibigay ng fault dito. Sa pagkakataong Power supply, tignan ang supply voltage at output voltage kung nasa tamang supply levels.

IO FLT – Input / Output Fault; Ang IO Fault ay makikita kapag mayroong problema sa mga IO modules na naka-install sa PLC. Kadalasan kapag may IO Fault, active din ang error status LED ng IO module na nagbibigay ng Fault sa PLC.

Paano ito maisasaayos? Sa IO module na mayroong error, tignan kung mayroong IO na disconnected. I-verify din kung mayroong voltage supply ang IO modules o kung nasa tamang voltage level ang supply nito. I-verify din kung mayroong defective channel sa pamamagitan ng IO test sa bawat channel. Maari ring tanggalin at ikabit muli ang module na may problema.

Warning: Ang pagtanggal sa module ay maaring magpahinto sa process.

BUS FLT – BUS Fault; Ang fault na ito ay makikita kapag nagkaroon ng putol sa communication protocol kung saan nangyayari ang data transfer. Madalas itong mangyari sa mga Remote IO systems kung saan ang IO module ay nakainstall sa hiwalay na rack na walang CPU. Kapag may Bus Fault, hindi makakapag-communicate ang mga devices.

Paano ito maisasaayos? Kapag may Bus fault, active din ang error status LED ng device na nagbibigay ng error. Mahalagang alamin ang communication protocol na existing sa process para mas madaling matroubleshoot ito. Magsagawa ng continuty test sa mga communication cable para ma-verify kung buo ang mga ito. Iwasan din na malapit ang communication bus sa mga power supply cables.

S7-300 with Bus Fault

BATT FLT – Battery Fault; Ang battery ang nagre-retain ng user program sa memory ng PLC.  Gumagana ang battery kapag walang nagbibigay ng power sa PLC CPU – kadalasan kapag naka power-off ito. Kung walang power ang battery at naka-off ang system, ang user program ay mabubura sa memory ng CPU sa susunod na pag power-ON dito.

Paano ito maisasaayos? Mawawala ang battery fault kapag napalitan ang battery. Magpalit lamang ng battery kapag ang PLC ay mayroong active power. Mas maganda rin na i-save sa memory card ng PLC ang user program. Mawalan man ng battery ang PLC, ang PLC program ay nasa memory card lamang. Sa bawat pag-ON ng PLC, hahanapin nito ang user program sa memory card at ililipat sa system memory ng PLC upang i-execute gamit ang CPU Scan cycle.

3. Maging Member ng mga PLC Forums
Ang bawat PLC manufacturers ay mayroong online forums kung saan napag-uuspan ang mga solusyon sa PLC related problems. Gamit ang error code, description, o tekstwal na paglalarawan sa problema, maaring makakuha ng sagot sa mga forums upang magkaroon nang mas malinaw na paraan sa pag-troubleshoot ng PLC fault.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *