PLC Addressing – Discrete Input and Output

Yes, PLC addressing naman ang pag-usapan natin. Paano nga ba nagagawang i-link ang mga physical devices sa loob ng PLC?

Bago tayo pumunta sa aktwal na PLC addressing, maari ninyong balikan ang mga nakaraan post ng Pinoy Instrumentation bilang review at upang makatulong sa pag-unawa ng topic natin ngayon.

Programmable Logic Controllers (PLC) Series – History, Definition and Advantages
Choosing the right PLC for your application
PLC related Terminologies
Programmable Logic Controller Basic Hardware
PLC Signal Processing and Logic Execution

Alam na natin na ang mga Input devices ay naka-wire o nakaterminate sa Input modules ng ating PLC. Ang pagkakaroon ng kuryente sa Input channel kung saan nakawire ang magsasabi sa PLC register kung logic 0 o Logic 1 ang state ng IO device natin. Tignan ang imahe sa ibaba.


Para sa linking ng physical IO devices sa tamang PLC registers ng PLC, kailangan ang addressing. Ang basic na pag-address sa mga Digital o Discrete o On/OFF devices ay ang format na Byte.Bit.

Ano ang Byte.Bit format na addressing?

Ito ang pagtuturo sa address ng PLC gamit ang pagtukoy una sa Byte Number, susunod ang Bit number. Paano ito ginagawa sa mga Discrete Inputs? Tignan ang imahe sa ibaba.

Ang Isang 8 Channel Discrete Input ay may size na 1 Byte o 8 Bits. Ang mga channel ang kumakatawan sa PLC register na nasa loob ng PLC. Ibig sabihin, ang PB1 o Normally Open Pushbutton ay may address na Byte 0, Channel 0 o, 0.0.

Paano ginagawa ang Byte.Bit addressing sa Discrete Outputs?

Walang pinagkaiba ang paraan kung paano malaman ang address ng isang Discrete Output. Tignan ang imahe sa ibaba.

Paano malalaman ng PLC kung Input o Output ang isang address?
Kadalasan, ang mga PLC manufacturers na ang nagsasabi kung paano ito gagawin. Sa pangkalahatan, ito ay nalalaman sa pamamagitan ng letra sa unahan ng address o PLC register Identifier.

                                                              Discrete Input register = I
                                                              Discrete Output register = Q

Mabuti na tignan ang manual ng inyong PLC upang malaman ang tamang Register Identifier.

Narito ang ilan sa kumpletong Address mula sa mga diagram:

Input 1, wired at Channel 0 = I0.0
Input 2, wired at Channel 1 = I0.1
Input 3. Wired at Channel 2 = I0.2

Output 1 wired at Channel 0 = Q0.0
Output 2 wired at Channel 1 = Q0.1
Output 3 wired at Channel 2 = Q0.2

Paano kung hindi lamang isa and Discrete Input / Output module?

Sa ganitong pagkakataon, ang Byte number ang nadadagdagan ngunit umuulit lamang ang mga Bit number. Ang bagong Byte number ang kakatawan sa bagong input o output module. Tignan ang imahe sa ibaba.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *