Choosing the right PLC for your application

Sa ating pagpapatuloy ng serye tungkol sa Programmable Logic Controllers (PLC), nagtapos tayo sa pagtalakay sa ilan sa mga kalamangang (advantages) makukuha sa paggamit ng PLC. Bilang balik tanaw, narito ang mga nasabing advantages:

1. Flexibility
2. Error Correction / Modification
3. Cost Reduction
4. Pilot Testing
5. Visual Observation

These advantages, however will work only to our favor if we choose the right PLC for our application. Ang tanong, paano ba pumili ng PLC?

Sa kasalukuyang panahon, isa sa paraan ng pagpili ng PLC ay base sa laki ng control system na kaya nitong kontrolin. As the control system becomes bigger, complexity increases and the control requirements become more demanding. Let’s take a look at the sizes of control system and what PLC features you need for these types:

1. Small – This system typically are the less demanding systems and controls less critical areas of a plant. Kadalasan, sila ang mga control system na maaring hindi gumana sa maiksing panahon at may kaunting epekto sa pangkalahatang takbo ng planta kung sakaling huminto.

S7-1200 PLC, isang halimbawa ng compact PLC mula sa Siemens.

Typical example of small systems are Power Monitoring systems, Stand-Alone low capacity water systems (Water Treatments, Sewage Treatment, Demineralization, etc.), OEM Machines and some other systems.

Para sa nasabing application, ang isang small size o compact PLC ay maaring sapat na upang ma-kontrol ang mga naturang system. Ang mga PLC na ito kadalasan ay mayroong on-board at kayang tumanggap ng 128 Input / Outputs. On board IOs ay ang mga Input and Output channels na nakakabit na sa PLC sa oras na ito ay bilihin.

2. Medium – Medium control systems have increased complexity and typically are those that have very little room for process stoppage. Heto ang mga system na kapag nahinto ang paggana, maaring malaki ang maging epekto sa planta.

Compactlogix PLC, mula sa Allen Bradley / Rockwell Automation

Sa ganitong klase ng application, maaring gumamit ng Medium size PLC o Modular PLCs. Ang mga modular PLC kadalasan ay walang on-board input / Output dahil ang bawat bahagi nito ay hiwalay na binibili base sa pangangailangan. Ang Power Supply, Central Processing Unit, IO Modules ay hindi magkakasama sa isang electronic board sa halip, may hiwalay na module o casing. Medium sized PLC typically is capable of handling 2048 IOs.

3. Large – Large systems are those that demand the highest system availability. Shutdowns are technically not permitted except those scheduled maintenance activities. Typical shutdown periods are quarter, middle and year-end holidays.

S7-400 PLC mula sa Siemens, isang halimbawa ng PLC para sa Large Control Systems.

PLCs for this control system are the high-end PLCs or may be a combination of High end and modular form. Ang mga CPU na ginagamit ay ang mga high-end version na bagay sa large application habang ang IO system ay mula sa modular version na mga PLC. Sa ganitong kombinasyon, maaring gumamit ng Remote IO system. PLCs for large system can handle 4096 IOs. Like the modular version, each part of this PLC is purchased separately.

Kadalasan, ang mga PLC na ito ay ginagamit sa mga greenfield projects, power plants, boiler, generator, turbine control at marami pa.

Sa aming susunod na post, alamin ang mga definition ng mga terminologies o teknikal terms na nabanggit sa post na ito.

Kung nais ng karagdagang impormasyon, maaring magkomento o direktang magtanong sa Pinoy Instrumentation gamit ang aming email o facebook messenger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *